Bestuur

SKOPOS bestuurt op dit moment nog volgens het Policy Governance model van Carver, maar is in transitie naar een bestuursmodel waarbij de directeur-bestuurder het bevoegd gezag is en verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. 

In het huidige bestuursmodel is d​​​​​​e dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, aan wie veel bestuurstaken zijn gemandateerd. Taken en verantwoordelijkheden van bestuur, algemeen directeur en directeuren zijn beschreven in de notitie "Beleidskader besturen" en in het "managementstatuut".
 
Bestuurssamenstelling met ingang van 01-01-2019
Dhr. R.M.J. (Erik) Ester
onafhankelijk voorzitter    
Dhr. W.H.W. (Wil) Kuster
secretaris
Mevr. I. (Iris) van Beek
lid
Mevr. M. (Marlies) Beij
lid
Mevr. J. (Judith) Timmermans
lid
 
Contacten met bestuursleden lopen via het bestuurskantoor.


Bestuursverslag 2017