Bestuur

Het bevoegd gezag van SKOPOS is in handen van Marcel van den Hoven, directeur-bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.