Privacy

Contactgegevens: Stichting Skopos Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: Tine Strikkers, fg@dommelgroep.nl Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stichting Skopos vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. We leggen u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.