Dommelgroep

SKOPOS vormt samen met vier andere schoolbesturen in de regio (SKOSO, Cadans Primair, De Leijestroom en Sint-Christoffel) de coŲperatieve Dommelgroep U.A. De vijf stichtingen besturen 42 scholen, met ongeveer 10.000 leerlingen en ongeveer 850 personeelsleden.

Het bestuur van de Dommelgroep wordt gevormd door directeur-bestuurders van de vijf aangesloten stichtingen. De Dommelgroep biedt met een Shared Service Centre (SSC) ondersteuning aan de aangesloten stichtingen op het terrein van financiŽn, P&O en huisvesting.

De prioriteit van de Dommelgroep ligt bij de verdere uitbouw van het SSC. Daarin wordt het gezamenlijke personeelsbeleid verder ontwikkeld en vindt er momenteel een integratie plaats van de financiŽle Plan & Controlecyclus en het HRM-beleid. Onderzocht zal worden of de stichtingen ook gaan samenwerken op het gebied van ICT. Daarnaast delen de vijf bestuursleden expertise op de gebieden onderwijsbeleid en kwaliteitsbeleid.


Zie ook www.dommelgroep.nl.